از تاریخ
 تا تاریخ
 
مروری بر یک دهه فعالیت گروه تئاتر مستقل

عکس‌های سیامک زمردی مطلق و امیر عابدی در سینما تئاتر کانون
مروری بر یک دهه فعالیت گروه تئاتر مستقل

عکس‌های سیامک زمردی مطلق و امیر عابدی در سینما تئاتر کانون

نمایشگاه عکس های سیامک زمردی مطلق و امیرعابدی از مجموعه نمایش های یک دهه فعالیت گروه تئاتر مستقل که با کارگردانی مریم کاظمی روی صحنه رفته اند در سینماتئاتر کانون ...