از تاریخ
 تا تاریخ
 
کهن ترین سالن های تئاتر تهران ( فصل هفتم - بخش دوم )

سنگلج ؛تماشاخانه ای قدیمی با سه دهه نمایش ایرانی
کهن ترین سالن های تئاتر تهران ( فصل هفتم - بخش دوم )

سنگلج ؛تماشاخانه ای قدیمی با سه دهه نمایش ایرانی

ایران تئاتر - پیمان شیخی : مقاله زیر دومین بخش از مقاله ای سه قسمتی با عنوان سنگلج قدیمی ترین تماشاخانه فعال ایران است .ااین مقاله شامل تاریخچه ساخت ، مدیران و آثار ...