در حال بارگذاری ...
 • مطالب مرتبط

  شب تعزیه سنگلج

  مجلس فضل و فتاح در اولین ویژه برنامه شب تعزیه سنگلج در محوطه مقابل تماشاخانه سنگلج اجرا شد.عکس:میلاد میرزا علی

  |

  شبیه خوانی دو طفلان مسلم

  شبیه خوانی دو صفلان مسلم در دوره هشتم تئاتر صاحبدلان در محوطه تئاتر شهر اجرا شد. عکس:رضا معطریان

  |

  نظرات کاربران