در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

#همه همدردیم

#همه همدردیم-کارگردان:یاسر میر محمدی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

|

کاروان چوبی

کاروان چوبی-کارگردان:مرتضی اسدی مرام-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

|

هم نفس

هم نفس-کارگردان:علیمحمدیرادمنش-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

|

ممیون کشی

ممیون کشی-کارگردان:مرتضی اسدی مرام-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

|

چیز میز

چیز میز-کارگردان:حسنا قبادی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

|

گل پری

گل پری-کارگردان:سعید بادینی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

|

سانتیمتر

سانتیمتر_کارگردان;سیدسوران حسینی_عکس;مریم جعفری_مکان;محوطه تئاتر شهر

|

دست...کاری

دست...کاری_کارگردان;مهدی ضیاییان پور_عکس;میلاد میرزاعلی_مکان;محوطه تئاتر شهر

|

بل214

بل214_کارگردان;مصطفی کولیوندی_عکس;مریم جعفری _مکان;محوطه تئاتر شهر

|

سرباز

سرباز_کارگردان;پژمان شاهرودی_عکس; مریم جعفری_مکان;محوطه تئاتر شهر

|

نظرات کاربران