در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

روز چهارم نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع اقتصاد تئاتر و عرضه آثار در تماشاخانه های مجازی به مدیریت پنل افشین خورشید باختر و باحضور سعید اسدی و دکتر شهرام گیل آبادی به عنوان کارشناس در تماشاخانه نوفل لو شاتو برگزار شد.عکس:کیارش مسیبی

|

روز سوم نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

روز سوم نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع تغییرات ضروری تکنیکی وزیبایی شناختی تئاتر در فضای مجازی به مدیریت پنل افشین خورشید باختر و باحضور علی ژکان و ایوب آقاخانی به عنوان کارشناس در تماشاخانه نوفل لو شاتو برگزار شد.

|

روز دوم نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

روز دوم نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع تماشاخانه مجازی: قابلیت هاومحدودیت ها به مدیریت پنل بهزاد آقا جمالی و با حضور رضا حامدی خواه و محمد عمروآبادی به عنوان کارشناس در تماشاخانه نوفل لو شاتو برگزار شد.عکس مریم جعفری

|

نشست های پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با موضوع کنش ارتباطی جدید تئاتر در فضای مجازی به مدیریت پنل بهزاد آقا جمالی و کارشناسی آقایان کیومرث مردای و یوسف باپیری در تماشاخانه نوفل لو شاتو برگزار شد.عکس:مریم جعفری

|

ته بلیط

ته بلیط-کارگردان:علیرضا حمیدین-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

|

ریبوت

ریبوت-کارگردان:امیرحسین آژیر ارشد-عکس:کاوه کرمی-مکان:تالار مولوی،سالن اصلی

|

نظرات کاربران