در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

ته بلیط

ته بلیط-کارگردان:علیرضا حمیدین-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

|

راشومون

راشومون-کارگردان:رسول اونق-عکس:رز ارغوان-مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی

|

هماتوم اپیدورال جن زده

هماتوم اپیدورال جن زده-کارگردان:جواد صداقت-عکس:رئوفه رستمی-مکان:تئاتر شهر سالن سایه

|

تن ها

تن ها-کارگردان:علیرضا معروفی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو

|

پست بام

پست بام-کارگردان:طیبه صیدمحمدی-عکس:کاوه کرمی-مکان:خانه تئاتر،تماشاخانه عباس جوانمرد

|

چریکه

چریکه-کارگردان:مصطفی کولیوندی-عکس:مریم جعفری-مکان:خانه تئاتر،سالن عباس جوانمرد

|

نظرات کاربران