در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

فنجان درطوفان چای

فنجان درطوفان چای-کارگردان:مرتضی مرتضوی راد-عکس:عماد دولتی-مکان:تئاترمولوی-زمان:بهمن1401

|

لیدر

لیدر-کارگردان:محمدپورجعفری-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،تالارسایه-زمان:بهمن 1401

|

خواب هایم سراغ تورامی گیرند

خواب هایم سراغ تورامی گیرند-کارگردان:احسان جانمی-عکس:رئوفه رستمی-مکان:تئاترشهر،تالار چهارسو-زمان:بهمن 1401

|

لیزای بیچاره

لیزای بیچاره-کارگردان:مارک روزوسکی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تالار وحدت-زمان:بهمن 1401

|

ابرهای بی باران

ابرهای بی باران-کارگردان:حسن عابدی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،تالار سمندریان-بهمن 1401

|

ساختمان رز

ساختمان رز-کارگردان:علی صادقی زاده-عکس:رئوفه رستمی-مکان:تئاترمولوی-زمان:بهمن1401

|

شیخ

شیخ-کارگردان:عبدالرضا سواعدی-عکس:عماد دولتی-مکان:تماشاخانه سنگلج-زمان:بهمن1401

|

درسوگ شب هزار و یکم

درسوگ شب هزار و یکم-کارگردان:پویان عطایی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاترشهر،تالارقشقایی-زمان:بهمن1401

|

هاراگیری

هاراگیری-کارگردان:اصغر گروسی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاترشهر،تالار سایه-زمان:بهمن1401

|

دانه های کال انجیر

دانه های کال انجیر-کارگردان:سانیاعاجلی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،تالار چهارسو-زمان:بهمن 1401

|

نظرات کاربران