در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

شب چراغ نمایش سیمرغ

مراسم شب چراغ نمایش سیمرغ به کارگردانی اکبر صادقی در تماشاخانه سنگلج برگزرا شد.عکس:کاوه کرمی-زمان:خرداد1402

|

سیمرغ

سیمرغ-کارگردان:اکبر صادقی-عکس:عماد دولتی-مکان:تماشاخانه سنگلج-زمان:بهمن 1401

|

نظرات کاربران