از تاریخ
 تا تاریخ
 
اسکرین شات

اسکرین شات

اسکرین شات-کارگردان:اشکان ‌درویشی-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۲-زمان:۲۳ بهمن تا ۱۱ اسفند۱۴۰۲

شاعر شهر

شاعر شهر

شاعر شهر-کارگردان:نشاط میر مهدی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌حافظ-زمان:۱۸ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

جان گابریل بورکمن

جان گابریل بورکمن

جان گابریل بورکمن-کارگردان:احمد ‌ارجمندی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌حافظ-زمان:۰۱ تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

مجلس تقلید تخت و خنجر

مجلس تقلید تخت و خنجر

مجلس تقلید تخت و خنجر-کارگردان:محمدعلی نجف پور-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ‌سنگلج-زمان:۲۴ بهمن تا ۱۱ اسفند۱۴۰۲

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی-کارگردان:رهام ‌مخدومی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌محراب ‌- ‌استاد ‌جعفر ‌والی-زمان:۲۳ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

درس هایی برای یک عروس بی تجربه

درس هایی برای یک عروس بی تجربه

درس هایی برای یک عروس بی تجربه-کارگردان: نیلوفر رفیعی-مکان:تالار ‌محراب ‌- ‌سالن ‌‌جمیله ‌شیخی-زمان:۰۱ تا ۱۸ اسفند۱۴۰۲

مافیای روباه ها

مافیای روباه ها

مافیای روباه ها-کارگردان:امید بنکدار-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌نوفل‌لوشاتو-زمان:۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

ستوان آینیشمور

ستوان آینیشمور

ستوان آینیشمور-کارگردان:شکوفه ‌چرخی-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۳-زمان:۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

نقره ای

نقره ای

نقره ای-کارگردان:محمد ‌صادق ‌پیمان ‌فر-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۳-زمان: ۳۰ بهمن تا ۱۴ اسفند۱۴۰۲

کفنم کجاست؟!

کفنم کجاست؟!

کفنم کجاست؟!-کارگردان:احمد ‌حامدی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌مولوی ‌- ‌سالن ‌کوچک-زمان: ۱۵ بهمن تا ۰۵ اسفند۱۴۰۲

خونِ

خونِ

خونِ-کارگردان:حسین ‌قاسمی ‌هنر-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌مولوی ‌- ‌سالن ‌اصلی-زمان:۱۷ بهمن تا ۰۴ اسفند۱۴۰۲