از تاریخ
 تا تاریخ
 
از نظر سیاسی بی ضرر

از نظر سیاسی بی ضرر

از نظر سیاسی بی ضرر-کارگردان:ابراهیم ‌پشت ‌کوهی-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی-زمان: ۱۸ بهمن تا ۲۲ اسفند۱۴۰۲

یکی نبود، یکی بود

یکی نبود، یکی بود

یکی نبود، یکی بود-کارگردان:علی ‌کوزه ‌گر-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر ‌- ‌سالن ناظرزاده ‌کرمانی-زمان:۲۰ بهمن تا ۲۲ اسفند۱۴۰۲

صد در صد مرده

صد در صد مرده

صد در صد مرده-کارگردان:فراز ‌غلامی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاترهامون-زمان:۰۲ تا ۲۷ بهمن۱۴۰۲

مامان

مامان

مامان-کارگردان:الهام سلج محمودی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاترهامون-زمان:۱۲ تا ۳۰ بهمن۱۴۰۲

سیاه خال

سیاه خال

سیاه خال-کارگردان:محسن ‌اردشیر-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن اصلی-زمان:۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

روزی روزگاری سمنگان

روزی روزگاری سمنگان

روزی روزگاری سمنگان-کارگردان:محمودرضا ‌رحیمی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو-زمان:۲۵ بهمن تا ۱۰ اسفند۱۴۰۲

لندهور

لندهور

لندهور-کارگردان:محمدرضا ‌اسکندری-عکس:رضا معطریان-مکان:خانه ‌هنرمندان ‌ایران- ‌سالن انتظامی-زمان: ۱۹ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

بازیهای کشتار همگانی

بازیهای کشتار همگانی

بازیهای کشتار همگانی-کارگردان: کاوه نورمحمدی-عکس:رضا معطریان-مکان:خانه ‌هنرمندان ‌ایران- ‌سالن ‌انتظامی-زمان:۲۴ بهمن تا ۱۸ اسفند۱۴۰۲

شکافتن کام ماهی

شکافتن کام ماهی

شکافتن کام ماهی-کارگردان:سمن ‌قناد-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،کارگاه ‌نمایش-زمان:۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند۱۴۰۲

نوزده، نود و نه

نوزده، نود و نه

نوزده، نود و نه-کارگردان:ایوب ‌آقاخانی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر ‌- ‌سالن ‌چهارسو-زمان: ۱۹ بهمن تا ۲۴ اسفند۱۴۰۲

دویست و هشتادمین شب سال

دویست و هشتادمین شب سال

دویست و هشتادمین شب سال-کارگردان:مرجان ‌پورغلامحسین-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌سایه-زمان:۱۹ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

فین جین

فین جین

فین جین-کارگردان:محمود ‌موسوی-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌نوفل‌لوشاتو-زمان:۱۸ بهمن تا ۲۰ اسفند۱۴۰۲

عددهای نشده

عددهای نشده

عددهای نشده-کارگردان:حسین ‌کشفی ‌اصل-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌قشقایی-زمان:۱۷ بهمن تا ۱۱ اسفند۱۴۰۲

مَثلِث

مَثلِث

مَثلِث-کارگردان:قیس یساقی ‌-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌قشقایی-زمان:۲۲ بهمن تا ۱۳ اسفند۱۴۰۲

خبرنگار بی خبر

خبرنگار بی خبر

خبرنگار بی خبر-کارگردان:محمدهادی ‌عطایی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،کافه ‌سالن ‌چهارسو-زمان:۱۹ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

شب‌های پر ستاره

شب‌های پر ستاره

شب‌های پر ستاره-کارگردان: امیرمحمد مهاجری-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌ارغوان،سالن ‌یک-زمان: ۰۸ تا ۲۵ بهمن۱۴۰۲