از تاریخ
 تا تاریخ
 
اسکرین شات

اسکرین شات

اسکرین شات-کارگردان:اشکان ‌درویشی-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۲-زمان:۲۳ بهمن تا ۱۱ اسفند۱۴۰۲

شاعر شهر

شاعر شهر

شاعر شهر-کارگردان:نشاط میر مهدی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌حافظ-زمان:۱۸ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

جان گابریل بورکمن

جان گابریل بورکمن

جان گابریل بورکمن-کارگردان:احمد ‌ارجمندی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌حافظ-زمان:۰۱ تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

مجلس تقلید تخت و خنجر

مجلس تقلید تخت و خنجر

مجلس تقلید تخت و خنجر-کارگردان:محمدعلی نجف پور-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ‌سنگلج-زمان:۲۴ بهمن تا ۱۱ اسفند۱۴۰۲

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی-کارگردان:رهام ‌مخدومی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌محراب ‌- ‌استاد ‌جعفر ‌والی-زمان:۲۳ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

درس هایی برای یک عروس بی تجربه

درس هایی برای یک عروس بی تجربه

درس هایی برای یک عروس بی تجربه-کارگردان: نیلوفر رفیعی-مکان:تالار ‌محراب ‌- ‌سالن ‌‌جمیله ‌شیخی-زمان:۰۱ تا ۱۸ اسفند۱۴۰۲

مافیای روباه ها

مافیای روباه ها

مافیای روباه ها-کارگردان:امید بنکدار-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌نوفل‌لوشاتو-زمان:۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

ستوان آینیشمور

ستوان آینیشمور

ستوان آینیشمور-کارگردان:شکوفه ‌چرخی-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۳-زمان:۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

نقره ای

نقره ای

نقره ای-کارگردان:محمد ‌صادق ‌پیمان ‌فر-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۳-زمان: ۳۰ بهمن تا ۱۴ اسفند۱۴۰۲

کفنم کجاست؟!

کفنم کجاست؟!

کفنم کجاست؟!-کارگردان:احمد ‌حامدی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌مولوی ‌- ‌سالن ‌کوچک-زمان: ۱۵ بهمن تا ۰۵ اسفند۱۴۰۲

خونِ

خونِ

خونِ-کارگردان:حسین ‌قاسمی ‌هنر-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌مولوی ‌- ‌سالن ‌اصلی-زمان:۱۷ بهمن تا ۰۴ اسفند۱۴۰۲

از نظر سیاسی بی ضرر

از نظر سیاسی بی ضرر

از نظر سیاسی بی ضرر-کارگردان:ابراهیم ‌پشت ‌کوهی-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی-زمان: ۱۸ بهمن تا ۲۲ اسفند۱۴۰۲

یکی نبود، یکی بود

یکی نبود، یکی بود

یکی نبود، یکی بود-کارگردان:علی ‌کوزه ‌گر-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر ‌- ‌سالن ناظرزاده ‌کرمانی-زمان:۲۰ بهمن تا ۲۲ اسفند۱۴۰۲

صد در صد مرده

صد در صد مرده

صد در صد مرده-کارگردان:فراز ‌غلامی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاترهامون-زمان:۰۲ تا ۲۷ بهمن۱۴۰۲

مامان

مامان

مامان-کارگردان:الهام سلج محمودی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاترهامون-زمان:۱۲ تا ۳۰ بهمن۱۴۰۲

سیاه خال

سیاه خال

سیاه خال-کارگردان:محسن ‌اردشیر-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن اصلی-زمان:۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

روزی روزگاری سمنگان

روزی روزگاری سمنگان

روزی روزگاری سمنگان-کارگردان:محمودرضا ‌رحیمی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو-زمان:۲۵ بهمن تا ۱۰ اسفند۱۴۰۲

لندهور

لندهور

لندهور-کارگردان:محمدرضا ‌اسکندری-عکس:رضا معطریان-مکان:خانه ‌هنرمندان ‌ایران- ‌سالن انتظامی-زمان: ۱۹ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

بازیهای کشتار همگانی

بازیهای کشتار همگانی

بازیهای کشتار همگانی-کارگردان: کاوه نورمحمدی-عکس:رضا معطریان-مکان:خانه ‌هنرمندان ‌ایران- ‌سالن ‌انتظامی-زمان:۲۴ بهمن تا ۱۸ اسفند۱۴۰۲

شکافتن کام ماهی

شکافتن کام ماهی

شکافتن کام ماهی-کارگردان:سمن ‌قناد-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،کارگاه ‌نمایش-زمان:۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند۱۴۰۲

نوزده، نود و نه

نوزده، نود و نه

نوزده، نود و نه-کارگردان:ایوب ‌آقاخانی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر ‌- ‌سالن ‌چهارسو-زمان: ۱۹ بهمن تا ۲۴ اسفند۱۴۰۲

دویست و هشتادمین شب سال

دویست و هشتادمین شب سال

دویست و هشتادمین شب سال-کارگردان:مرجان ‌پورغلامحسین-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌سایه-زمان:۱۹ بهمن تا ۲۵ اسفند۱۴۰۲

فین جین

فین جین

فین جین-کارگردان:محمود ‌موسوی-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌نوفل‌لوشاتو-زمان:۱۸ بهمن تا ۲۰ اسفند۱۴۰۲

عددهای نشده

عددهای نشده

عددهای نشده-کارگردان:حسین ‌کشفی ‌اصل-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌قشقایی-زمان:۱۷ بهمن تا ۱۱ اسفند۱۴۰۲

مَثلِث

مَثلِث

مَثلِث-کارگردان:قیس یساقی ‌-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌قشقایی-زمان:۲۲ بهمن تا ۱۳ اسفند۱۴۰۲

خبرنگار بی خبر

خبرنگار بی خبر

خبرنگار بی خبر-کارگردان:محمدهادی ‌عطایی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،کافه ‌سالن ‌چهارسو-زمان:۱۹ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

شب‌های پر ستاره

شب‌های پر ستاره

شب‌های پر ستاره-کارگردان: امیرمحمد مهاجری-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌ارغوان،سالن ‌یک-زمان: ۰۸ تا ۲۵ بهمن۱۴۰۲

لوندر

لوندر

لوندر-کارگردان:محمد ‌یغمایی-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌ارغوان،سالن ‌یک-زمان: ۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند۱۴۰۲

شاعری که دیوانه شد

شاعری که دیوانه شد

شاعری که دیوانه شد-کارگردان:حامد ‌خسروی-عکس:رضا معطریان-مکان:عمارت ‌ارغوان،سالن ‌یک-زمان: ۱۸ بهمن تا ۰۳ اسفند۱۴۰۲

میدان یاقوت

میدان یاقوت

کمدی رمانتیک میدان یاقوت-کارگردان:بهاره ‌رهنما-عکس:رضا معطریان-مکان:بوتیک ‌تئاتر ‌ایران ‌- ‌سالن ‌شماره ‌۴-زمان:۲۷ دی تا ۳۰ بهمن۱۴۰۲

ترانه های پروانه

ترانه های پروانه

ترانه های پروانه-کارگردان:نادر ‌نادرپور-عکس:رضا معطریان-مکان:بوتیک ‌تئاتر ‌ایران ‌- ‌سالن ‌شماره ‌۴-زمان: ۰۲ تا ۲۴ بهمن۱۴۰۲