آخرین جشن پائیز

آخرین جشن پائیز

آخرین جشن پائیز-کارگردان: علی جباری-عکس: میلاد میرزا علی

ته بلیط

ته بلیط

ته بلیط-کارگردان:علیرضا حمیدین-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

ریبوت

ریبوت

ریبوت-کارگردان:امیرحسین آژیر ارشد-عکس:کاوه کرمی-مکان:تالار مولوی،سالن اصلی

راشومون

راشومون

راشومون-کارگردان:رسول اونق-عکس:رز ارغوان-مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی

هماتوم اپیدورال جن زده

هماتوم اپیدورال جن زده

هماتوم اپیدورال جن زده-کارگردان:جواد صداقت-عکس:رئوفه رستمی-مکان:تئاتر شهر سالن سایه

تن ها

تن ها

تن ها-کارگردان:علیرضا معروفی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو

صفحه  4  از  483