پشت دیوار عمارت

پشت دیوار عمارت

پشت دیوار عمارت-کارگردان:حمید ابراهیمی-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تماشاخانه سرو

مارلون براندو

مارلون براندو

مارلون براندو-کارگردان:مهران رنجبر-عکس:رز ارغوان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان

چند روایت معتبر از آنچه...

چند روایت معتبر از آنچه...

چند روایت معتبر از آنچه...-کارگردان:کریم علی خواه-عکس:رز ارغوان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده

باغ آلبالو

باغ آلبالو

باغ آلبالو-کارگردان:علی فتوحی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تالار مولوی

کریم لوژی

کریم لوژی

کریم لوژی-کارگردان:رضا بهرامی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاتر شهر، سالن چهارسو

همه فرزندان مکبث

همه فرزندان مکبث

همه فرزندان مکبث-کارگردان:مجتبی رستمی فر-عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاتر شهر،سالن اصلی

#همه همدردیم

#همه همدردیم

#همه همدردیم-کارگردان:یاسر میر محمدی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

کاروان چوبی

کاروان چوبی

کاروان چوبی-کارگردان:مرتضی اسدی مرام-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

هم نفس

هم نفس

هم نفس-کارگردان:علیمحمدیرادمنش-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

سردرا پرچم دار

سردرا پرچم دار

سردرا پرچم دار-کارگردان:سید پویا امامی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:محوطه تئاتر شهر

گروهبان

گروهبان

گروهبان-کارگردان:حمید رضا سلحشور-عکس:مریم جعفری -مکان:تالار رودکی

صفحه  5  از  464