توقف اتانازی

توقف اتانازی

توقف اتانازی-کارگردان:محمدرضا ‌عطایی ‌فر-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو-زمان: ۲۳ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۳

علیمردان خان

علیمردان خان

علیمردان خان-کارگردان:ندا ‌شاملو-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌محراب،سالن ‌جعفر ‌والی-زمان: ۲۶ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت۱۴۰۳

شایعات

شایعات

شایعات-کارگردان:میکاییل ‌شهرستانی-عکس:رضا معطریان-مکان:خانه ‌هنرمندان ‌ایران،سالن ‌انتظامی-زمان: ۲۲ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۳

کمی کمتر بدزدین

کمی کمتر بدزدین

کمی کمتر بدزدین-کارگردان:مهدی ‌ارجمند-عکس:رضا معطریان-مکان:خانه ‌هنرمندان ‌ایران،سالن ‌انتظامی-زمان:۲۲ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۳

کان لم یکن

کان لم یکن

کان لم یکن-کارگردان:سیدعلی ‌موسویان-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاتر شهر،سالن سایه-زمان:۲۶ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۳

آبی گونه

آبی گونه

آبی گونه-کارگردان:کاوه ‌مهدوی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن سایه-زمان:۲۳ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت۱۴۰۳

پس از

پس از

پس از-کارگردان:مرتضی ‌کوهی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن ‌قشقایی-زمان:۲۳ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۳

آن برد

آن برد

آن برد-کارگردان:مهدی زندیه و آیدین تمبرچی-عکس:رضا معطریان-مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی-زمان:فروردین و اردیبهشت۱۴۰۳

شاماران

شاماران

شاماران-کارگردان:ساسان ‌شکوریان-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ‌سنگلج-زمان: ۲۲ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت۱۴۰۳

شب چراغ نمایش شاماران

شب چراغ نمایش شاماران

شب چراغ نمایش شاماران به کارگردانی ساسان ‌شکوریان در تماشاخانه سنگلج برگزار شد.

برف

برف

برف-کارگردان: فرهاد باقری-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۳-زمان: ۱۹ تا ۳۱ فروردین۱۴۰۳

سَنتِز

سَنتِز

سَنتِز-کارگردان:علیرضا ‌اخوان-عکس:رضا معطریان-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد ‌- ‌سالن ‌۳-زمان: ۳۰ بهمن۱۴۰۲ تا ۳۱ فروردین۱۴۰۳

بن بست

بن بست

بن بست-کارگردان:مهدی ‌برنس-مکان:پردیس ‌تئاتر ‌شهرزاد،سالن سه-زمان: ۱۵ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۳

روزمرگی

روزمرگی

روزمرگی-کارگردان:شیماه ‌خاسب و امیرسپهر ‌تقی ‌لو-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ‌ناظرزاده ‌کرمانی-زمان:۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت

طلوع خونین

طلوع خونین

طلوع خونین-کارگردان:مسعود ‌طیبی-رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر ‌سالن ‌ناظرزاده ‌کرمانی-زمان:۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۳

اسب قاتلین

اسب قاتلین

اسب قاتلین-کارگردان:سید محمدهادی هاشم زاده-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ‌سمندریان-زمان:۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۳

صفحه  1  از  2243