نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

محسن خسروی عدل

دوم

2 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

محسن خسروی عدل