صدای یک دست

تاریخ اجرا : دوشنبه 15 مهر 1392 تا چهارشنبه 15 آبان 1392 - ساعت اجرا: 19

نام گروه اجرا کننده:

نویسنده : قطب الدین صادقی

کارگردان : قطب الدین صادقی

خلاصه داستان: قصه از این قرار است که سر و دم یک مار زیبا و بزرگ و خوش خط و خال دچار اختلاف شدید می شوند. سر و دم از هم منزجرند و همین مسئله هماهنگی و همکاریشان را دچار خدشه می کند. یک روز دم از دست سر به ستوه می آید و خود را دور تنه درخت می پیچد. سر هنوز سرحال است و نمی خواهد به اشتباه خودش اقرار کند، اما با آمد و شد حیواناتی مثل آهوها، میمون ها، جوجه تیغی ها و موش ها رفته رفته مار گرسنه و گرسنه تر می شود. تا اینکه مار از شدت گرسنگی می خواهد بمیرد و دیگر صبرش سر می آید و شروع می کند به طلب بخشش و گفتن اینکه دم بهتر از من است و باید خود را از تنه درخت آزاد کند تا بشود با آن خوراکی را شکار کرد و خورد. به همین دلیل دم سر را به بیراهه می برد که تو باید گوش به فرمانم باشی... این گوش به فرمانی با توجه به اینکه دم چشم ندارد، به جایی ختم می شود که نباید بشود و دم بر حسب حس اش حرکت می کند و در نهایت درون چاه آتشی می خزد و باعث سوخته شدن مار می شود.


نظرات کاربران

موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود