سرود صد هزار افلیای عاشق

تاریخ اجرا : دوشنبه 26 دی 1390 تا دوشنبه 10 بهمن 1390 - ساعت اجرا: 18:00

نام گروه اجرا کننده:

نویسنده : قطب الدین صادقی

کارگردان : احسان فاضلی

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود