نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری مرد

اسماعیل مرسلی

تقدیر

2 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

عباس رنجبر