نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

علی ‌اکبر حلیمی

تقدیر

2 چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

سوسن رحیمی

3 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

پیام عزیزی