خوشه‌های خاکستری

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 پنجمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

عبدالحی شماسی

سوم