نار آغز

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 ششمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

علیرضا درویش‌نژاد،

نامزد