شکار روباه

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

حسن طاهری

اول

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

محمدرضا سلطانی

تقدیر

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

حسین گلپا

تقدیر

4 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

مسابقه پوستر

سروش حیدری

دوم

5 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

چشم‌ انداز تئاتر 88

علی رفیعی

6 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

جایزه ویژه

علی رفیعی