پلکان و روز واقعه

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (افکتور)

محمدرضا قبادی فر

برگزیده بدون اولویت

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش های رادیویی (سردبیر)

ندا هنگامی

برگزیده