اعترافات یک مستأجر

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

مهدی حبیبی

برگزیده

2 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر زن)

نرگس خاک کار

تقدیر

3 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

بهنام شرفی

برگزیده

4 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

نرگس خاک کار

برگزیده

5 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

نرگس خاک کار

برگزیده