زیرزمین

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

جایزه مردمی (نمایش های ایرانی)

نسترن آزاد

نامزد

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

مسعود براهیمی

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

جلال کاشانی

برگزیده

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

مسعود براهیمی

تقدیر

5 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

برگزیدگان جشنواره‌ های مناطق

نسترن آزاد

6 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مرور

بیژن مرادی

7 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (تولیدات تازه)

مسعود براهیمی