داستان شب

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

حمیدرضا مرادی

تقدیر

2 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (نمایشنامه نویسی)

حسن خلیلی‌ فر

دوم

3 سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

حسن خلیلی ‌فر