تکم‌ خوانی

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایش های آئینی خیابانی

حمیدرضا قزلباش

تقدیر

2 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

حمیدرضا قزلباش

3 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

صمد واحدی زاده