خار تو پامه

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

مهدی دهقانی

دوم

2 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

محمدرضا دیناروند

اول

3 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

مهدی دهقان

دوم

4 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

محمدرضا دیناروند