این گروه خشن

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

برگزیده انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر (بهترین نمایش)

حمیدرضا مرادی

برگزیده

2 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

حمیدرضا مرادی