سنگ، کاغذ، قیچی

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

برگزیده انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر (بهترین نمایش)

مهدی حبیبی

تقدیر

2 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

مهدی حبیبی