نگرانم

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

احمد صمیمی

برگزیده

2 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

حامد نساج بخارایی

برگزیده

3 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

احمد صمیمی

برگزیده

4 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

احمد صمیمی