صور اسرافیل

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (طراحی صحنه)

امیرحسین دوانی

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (بازیگری زن)

فاطمه نقوی

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

سیاوش پاکراه

تقدیر

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

عامر مسافر آستانه

تقدیر

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (طراحی صحنه)

امیرحسین دوانی

برگزیده

6 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (بازیگری زن)

فاطمه نقوی

برگزیده

7 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

سیاوش پاکراه

تقدیر

8 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

عامر مسافر آستانه

تقدیر