پیانیستولوژی

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - ب (موسیقی)

میلاد قنبری

برگزیده

2 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - ب (طراحی صحنه)

شهاب افتخاری

برگزیده

3 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - ب (بازیگری زن)

مهسا غفوریان

تقدیر

4 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - ب (کارگردانی)

محمد نیازی

تقدیر

5 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - ب (جایزه ویژه)

محمد نیازی

برگزیده