برگرد مرا ببین

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

شیرین فرشباف

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

نسیم ریاضی

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

سعید بهنام خانیکی

برگزیده

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر زن)

نیلوفر ندایی

تقدیر

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

بانی پال شومون

برگزیده

6 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

شیرین فرشباف

برگزیده

7 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

نسیم ریاضی

برگزیده

8 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

سعید بهنام خانیکی

برگزیده

9 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (تولیدات تازه)

سعید بهنام خانیکی