چیدا

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (موسیقی)

احسان آنالویی

برگزیده

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (طراحی لباس)

سمانه احمدی مطلق

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (طراحی صحنه)

روح الله امامی

تقدیر