کابوس شب نیمه تابستان

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه جوان (کارگردانی)

شکوفه طاهری

تقدیر

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نسل نو

شکوفه طاهری