ناسور

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (بازیگر مرد)

علیرضا آرا

تقدیر

2 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (بازیگر زن)

نسیم ادبی

برگزیده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه مرور

افسانه زمانی