کالبدشکافی یک اتفاق

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

مهدی حبیبی

برگزیده

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

مصطفی کولیوندی

برتر

3 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

مهدی حبیبی