نامبرده

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

جایزه بزرگ جشنواره

علی اصغر دشتی

برگزیده

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (طراحی حرکت)

مصطفی شبخوان

نامزد

3 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (طراحی لباس)

شیما میرحمیدی

نامزد

4 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (بازیگری مرد)

اصغر پیران

برگزیده

5 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (نمایشنامه نویسی)

کیوان سررشته

نامزد

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

علی اصغر دشتی

برگزیده