پرومته/ طاعون

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (طراحی گریم و ماسک)

ثمین سالک

نامزد

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (موسیقی)

نوید گوهری

برگزیده

3 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین الملل (طراحی حرکت)

شهاب آگاهی

نامزد

4 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (طراحی صحنه)

شیما میرحمیدی

نامزد

5 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (بازیگری زن)

نیلوفر ندایی

نامزد

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه بین‌الملل (کارگردانی)

شهاب آگاهی

نامزد

7 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مهمان بین الملل

شهاب آگاهی