دست...کاری

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

امیرمحمد انصافی

برگزیده

2 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

احمد صمیمی

برگزیده

3 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نمایش های خیابانی و محیطی

مهدی ضیائیان