پاشوره

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

برگزیدگان شرکت متروی تهران

حسن عابدی

برگزیده

2 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

صحنه ای غیررقابتی (مهمان)

حسن عابدی