نبرد بام

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

احمد صمیمی

برگزیده

2 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

امیرمحمد انصافی

برگزیده

3 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

محمدهادی عطایی

برگزیده

4 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

مهدی ضیائیان

برگزیده