گرگ کتابخوان

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

حمیدرضا مرادی