کتاب یا کباب مسئله این است

تاریخ اجرا : یکشنبه 23 خرداد 1400 تا جمعه 28 خرداد 1400 - ساعت اجرا: 19 - مدت زمان اجرا: 40 دقیقه

نام گروه اجرا کننده: کانون تئاتر خیابانی فارس

تهیه کننده : کانون تئاتر خیابانی استان فارس

نویسنده : محمد حسین نعمتی

کارگردان : محمد حسین نعمتی

مشاور کارگردان : مهران زارع شیرازی، سعید نظری

خلاصه داستان: ابتدا به شیوه پنهان در واگن های مترو و با بیش از هشتاد بازیگر با محوریت فرهنگ کتاب خوانی و نقد جدی به جامعه ای که میزان مطالعه آن به حداقل رسیده است اجرا شد.


نظرات کاربران

موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود