افرا یا روز می‌ گذرد

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران در سال 85 و 86

بهرام بیضایی

2 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر صحنه ‌ای ایران (دو)

سهیل ساعی