تالاب هشیلان

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

صحنه ای - غیررقابتی

نوشین تبریزی