آنتیگونه آخرین سامورایی

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نمایش های صحنه (مسابقه بزرگ)

امین رضایی اردانی