سلطان مار

تاریخ اجرا : چهارشنبه 30 اسفند 1346 تا چهارشنبه 30 اسفند 1346

نام گروه اجرا کننده:

نویسنده : بهرام بیضایی

کارگردان : بهرام بیضایی

بازیگر : بهمن مفید، کامران نوزاد، عنایت بخشی، جمشید لایق، فهیمه رحیم‌نیا، رقیه چهره آزاد، حسین کسبیان، فیروز بهجت‌محمدی، فردوس کاویانی، عزیزاله هنرآموز

خلاصه داستان: «سلطان مار» داستانی طنز از زندگی شاه و وزیری است که فرزند ندارند. به توصیه درویشی از درختی که باغ آن توسط دیوها محافظت میشود، دو سیب سفید و قرمز چیده و به همسرانشان میدهند تا صاحب فرزند شوند. پسر شاه به صورت مار متولد میشود. شاه با شنیدن این خبر به پیشنهاد وزیر خودکشی میکند و مقام او به طور موقت به وزیر واگذار می شود. پسر بزرگ میشود و متوجه میشود هر گاه بخواهد میتواند از جلد مار خارج شود. او باید بنا به وصیت پدر باید با « خانم نگار» دختر وزیر ازدواج کند. وزیر وقایع ثبت شده را عوض میکند تا مانع این ازدواج شود. «سلطان مار» جلد را کنار مینهد و خود را به دختر مینمایاند. دختر با راهنمایی دایه خود جلد مار را میسوزاند. سلطان مار به نزد دیوها میگریزد. دختر سر به بیابان میگذارد و به جست و جوی شوهر میپردازد. بعد از فرسودن هفت دست لباس آهنین، به شوی خود میرسد و او را راضی میکند تا بازگردد و مردم را از ظلم ستم داروغه و سفرای خارجی نجات دهد...


نظرات کاربران

موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود