ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 هفدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

علی رضایی

سوم